Επικοινωνία

 

BE-SAFE Συντονιστής

Καθηγήτρια Anne Spinewine

University catholique de Louvain (Βέλγιο)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anne.spinewine@chuuclnamur.uclouvain.be

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@besafe.eu

 

BE-SAFE Κοινωνικά Δίκτυα

Instagram: https://www.instagram.com/besafehorizoneu/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/besafe-horizon-eu

Twitter: https://twitter.com/BESAFE_HORIZON

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085684100200