Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους για άλλους οργανισμούς και συνεργαζόμενα προγράμματα που προσφέρουν επιπλέον υλικό σχετιζόμενων σχετικά με την αποσυνταγογράφηση και τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών και άλλων φαρμάκων.

Γενικοί Σύνδεσμοι (στα Αγγλικά)