Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του BE-SAFE

Είναι η επιτροπή ειδικών που παρέχουν συμβουλές, αξιολογούν κριτικά την πρόοδο του έργου, προσφέρουν ανατροφοδότηση, και παρέχουν έτσι εξωτερική αξιολόγηση των ευρημάτων του προγράμματος.

Η επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες από διάφορες  κατευθύνσεις, αλλά και εκπροσώπους οργανώσεων ασθενών, όλους σχετικούς με το κύριο θέμα του προγράμματος BE-SAFE. Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή έχει επίσης σκοπό να συνεισφέρει στην παροχή διεπιστημονικής και διακλαδικής, ισορροπημένης από πλευράς φύλου, εμπειρογνωμοσύνης, ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχία του προγράμματος.

Τα μέλη της Επιτροπής παρουσιάζονται παρακάτω:

Norwegian University of Science and Technology - NTNU

Prof. Wenke Karin Malmedal
 
University of Science and Technology, Νορβηγία
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Wenke Malmedal
Alain Loute

Université catholique de Louvain - UCLouvain

Dr. Alain Loute

Université catholique de Louvain, Belgium

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Bruyère Research Institute

Dr. Barbara Farrell
 

University of Ottawa, Canada
Bruyère Research Institute, Canada

Ειδίκευση: Οδηγίες για μείωση επιβλαβών φαρμάκων, μείωση ανεπαρκούς φροντίδας, ειδική στην υπερβολική χρήση βενζοδιαζεπινών, κύρια ερευνήτρια στο deprescribing.org

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Barbara Farrell
Douglas C. Bauer

University of California, San Francisco

Dr. Douglas C. Bauer, MD

University of California San Francisco, USA

Ειδίκευση: Ελεγχόμενες Τυχαιοποιημένες Κλινικές Μελέτες, γηριατρική

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Cochrane Sustainable Healthcare

Dr. Minna Johansson
 
Cochrane Sustainable Healthcare, Sweden
Προσωπική γιατρός στο Herrestads Healthcare Centre in Uddevalla, Sweden
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

 

Minna Johannson
Michel Wensing

University of Heidelberg - University Hospital Heidelberg

Dr. Michel Wensing

University of Heidelberg, Germany

Ειδίκευση: πρωτοβάθμια φροντίδα, έρευνα παροχών υγείας

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

Dr. Niek Klazinga

Head of Healthcare Quality Indicator programme at OECD, The Netherlands

Ειδίκευση: ανάπτυξη δεικτών αποτελεσματικότητας (key performance indicators, KPIs), συλλογή δεδομένων OECD και εξαγωγή αποτελεσμάτων

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Niek Klazinga