Vitenskapelig rådgivningsgruppe

Vitenskapelig rådgivningsgruppe

Den vitenskapelige rådgivningsgruppen er et ekspertpanel som gir råd, vurderer prosjektforløpet kritisk, gir tilbakemeldinger og står for en ekstern vurdering av prosjektets resultater.

Gruppen består av forskere fra ulike fag samt representanter for pasientorganisasjoner, alle med relasjon til BE-SAFE-prosjektets hovedtema. Rådet vil også bidra med tverrfaglig og tverrsektoriell kjønnsbalansert kompetanse for å bidra til å sikre suksess for programmet.

Medlemmene av den vitenskapelige rådgivningsgruppen presenteres nedenfor:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Prof. Wenche Karin Malmedal
 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
 

Hjemmeside

Wenke Malmedal
Alain Loute

Université catholique de Louvain - UCLouvain

Dr. Alain Loute

Université catholique de Louvain, Belgia

 

Hjemmeside

Bruyère Research Institute

Dr. Barbara Farrell
 

University of Ottawa, Canada
Bruyère Research Institute, Canada

Kompetanse: Retningslinjer for å redusere skadelig legemiddelbruk, redusere helsetjenester av dårlig kvalitet, ekspert på overforbruk av benzodiazepiner, hovedforsker fra deprescribing.org

 

Hjemmeside

Barbara Farrell
Douglas C. Bauer

University of California, San Francisco

Dr. Douglas C. Bauer, MD

University of California San Francisco, USA

Kompetanse: Randomiserte studier, geriatriske effektmål

 

Hjemmeside

Cochrane Sustainable Healthcare

Dr. Minna Johansson
 
Cochrane Sustainable Healthcare, Sverige
Fastlege ved Herrestads Helsesenter, Uddevalla, Sverige
 

Hjemmeside

Minna Johannson
Michel Wensing

University of Heidelberg - University Hospital Heidelberg

Dr. Michel Wensing

University of Heidelberg, Tyskland

Kompetanse: Allmennmedisin, implementeringsforskning, helsetjenesteforskning

 

Hjemmeside

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

Dr. Niek Klazinga

Leder av program for kvalitetsindikatorer i helsetjenesten, OECD, Nederland

Kompetanse: Utvikling av kvalitetsindikatorer, datainnsamling gjennom OECD for sammenlikning mellom land og spredning av resultater

 

Hjemmeside

Niek Klazinga