Redusere

Det er godt dokumentert at benzodiazepiner og benzodiazepinliknende sovemedisiner gir høy risiko for bivirkninger som fall, brudd, kognitiv svikt og delirium.

Lukacisinová et al. The prevalence and prescribing patterns of benzodiazepines and Z-drugs in older nursing home residents in different Europeon countries and Israel: retrospective results from the EU SHEL TER study. BMJ Geriatrics. (2021) 21:277

Nedtrapping

Det finnes ikke gode holdepunkter for at benzodiazepiner og benzodiazepinliknende sovemedisiner er nyttige for langtidsbehandling av søvnvansker.

Glass et al. Sedative hypnotics in older people with insomnio: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005:331(7526):1169

Avmedisinering

"Disse medisinene er risikable i bruk, og det finnes tryggere behandlingsalternativer. Vår forskning tyder på at vi trenger strategier for å redusere bruken av benzodiazepiner og benzodiazepinliknende sovemedisiner"

Olfson et al. Benzodiazepine Use in the United States. JAMA Psychiatry. 2014 Dec 17

Implementing a patient-centred and evidence-based intervention to reduce BEnzodiazepine and sedativehypnotic use to improve patient SAFEty and quality of care.

Featured videos

Hva er BE-SAFE? (Engelsk)

Oppdag essensen av vårt prosjekt i denne korte og innsiktsfulle introduksjonsvideoen. Bli med oss på vår reise mot å utvikle beste praksis for å redusere bruk av sovemedisin blant eldre voksne i Europa!

 

Fakta om benzodiazepiner og benzodiazepinliknende legemidler

Uhensiktsmessig bruk påfører eldre pasienter helserisiko og medfører unødvendige innleggelser i sykehus og ekstra kostnader.

Budnitz DS, Lovegrove MC, Shehab N, Richards CL. Emergency hospitalizations for adverse drug events in older Americans. The New England Journal of Medicine. 2011;365(21):2002-12

I EU er det anslått at kostnader til sykehusbehandling av fallskader som er forårsaket av sovemedisiner beløper seg til 1,8 millioner Euro per år.

Panneman MJ, et al. The costs of benzodiazepine-associated hospital-treated fall Injuries in the EU: a Pharmo study. Drugs Aging. 2003;20:833-839.

Highlights