Μείωση

Υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης παρενεργειών από τις βενζοδιαζεπίνες και τα ηρεμιστικά υπνωτικά, όπως πτώσεις και κατάγματα, πνευματική επιβράδυνση και άλλες.

Lukacisinová et al. The prevalence and prescribing patterns of benzodiazepines and Z-drugs in older nursing home residents in different Europeon countries and Israel: retrospective results from the EU SHEL TER study. BMJ Geriatrics. (2021) 21:277

Σταδιακή απόσυρση

Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών, ειδικά για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της αϋπνίας, είναι αμφιλεγόμενα.

Glass et al. Sedative hypnotics in older people with insomnio: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005:331(7526):1169

Αποσυνταγογράφηση

"Αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα, και συχνά υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν εμφατικά ότι χρειαζόμαστε στρατηγικές για τη μείωση της χρήσης των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών"

Olfson et al. Benzodiazepine Use in the United States. JAMA Psychiatry. 2014 Dec 17

Implementing a patient-centred and evidence-based intervention to reduce BEnzodiazepine and sedativehypnotic use to improve patient SAFEty and quality of care.

Βίντεο

Τι είναι το BE-SAFE; (Αγγλικά)

Ανακαλύψτε την ουσία του έργου μας σε αυτό το σύντομο και ενδιαφέρον εισαγωγικό βίντεο. Ελάτε μαζί μας στο ταξίδι μας προς την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών για τη μείωση της χρήσης υπνωτικών φαρμάκων από ηλικιωμένους στην Ευρώπη!

 

Πληροφορίες και απόψεις για τις βενζοδιαζεπίνες και τα ηρεμιστικά υπνωτικά

Οι ακατάλληλες συνταγογραφήσεις είναι γνωστό ότι δημιουργούν προβλήματα υγείας στους ηλικιωμένους, οδηγώντας σε περιττές νοσηλείες και περιττό κόστος

Budnitz DS, Lovegrove MC, Shehab N, Richards CL. Emergency hospitalizations for adverse drug events in older Americans. The New England Journal of Medicine. 2011;365(21):2002-12

Τα νοσοκομειακά έξοδα για τραυματισμούς από πτώσεις που αποδίδονται στις βενζοδιαζεπίνες και τα ηρεμιστικά υπνωτικά, εκτιμώμενα για ολόκληρη την ΕΕ, αγγίζουν τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Panneman MJ, et al. The costs of benzodiazepine-associated hospital-treated fall Injuries in the EU: a Pharmo study. Drugs Aging. 2003;20:833-839.

Σημαντικά σημεία