Έρευνα στο πλαίσιο του BE-SAFE

Πληροφορίες για Ερευνητές και Εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την έρευνα του προγράμματος BE-SAFE.

Σε αυτόν τον χώρο, θα παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα διατίθενται καθώς το έργο προχωρά.

 

Έχετε κάποια ερώτηση; - Επικοινωνήστε μαζί μας