Οδηγίες

Αυτή η σελίδα θα περιέχει τις οδηγίες για τον τρόπο μείωσης των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών, που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα της έρευνάς μας στο πλαίσιο του προγράμματος BE-SAFE, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες.

 

Διαθέσιμες οδηγίες

Guideline on deprescription of benzodiazepine and sedative hypnotics (BSHs) in insomnia disorder: Trustworthy guidelines to reduce BSHs published on MAGICapp website and BE-SAFE portal - Published: August 31st, 2023

Deprescribing benzodiazepine receptor agonists for insomnia in older adults. Antoine Christiaens, Carole E. Aubert, Adam Wichniak, Antoni Salvà Casanovas, Anne Spinewine.
Published: October 21, 2023 - DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01562-3