Retningslinjer

Denne siden vil inneholde retningslinjene for nedtrapping og avmedisinering av BSH som vil være et resultat av vår forskning i BE-SAFE-prosjektet, så snart de er tilgjengelige.

 

Tilgjengelige retningslinjer (kun på engelsk)

Guideline on deprescription of benzodiazepine and sedative hypnotics (BSHs) in insomnia disorder: Trustworthy guidelines to reduce BSHs published on MAGICapp website and BE-SAFE portal - Published: August 31st, 2023