Aktiviteter

Denne siden vil inneholde aktiviteter knyttet til nedtrapping og avmedisinering av BSH, så snart de er tilgjengelige.