For pasienter og pårørende:

Informasjon for pasienter og pårørende som er interessert I BE-SAFE-prosjektet.

Resultatene fra BE-SAFE vil dessuten være relevante for mange, slik som helsepersonell, akademikere, ledere og beslutningstakere i helsetjenesten.

 

Choosing Wisely - Nettverkspartner for BE-SAFE

(CWI - på norsk: Gjør kloke valg) er et initiativ fra American Board of Internal Medicine (ABIM) som søker å fremme en nasjonal dialog om hvordan man kan unngå unødvendige medisinske undersøkelser, behandlinger og prosedyrer. Les mer.

Overforbruk og sårbare grupper
Historisk sett har personer med begrenset tilgang på ressurser hatt høyest risiko for å motta mindre effektiv helsehjelp. Last ned CWIs nye hvitbok om oppfatninger og tro hos underprioriterte pasientgrupper om overforbruk i helsevesenet.

 

Ytterligere materiell for pasienter


Her kan du se gjennom nedlastbare ressurser som klinikere kan plassere i venterom eller undersøkelsesrom eller gi til pasienter for å informere om overforbruk. Materiellet er tilgjengelig på engelsk og spansk.

 

Mer informasjon vil bli tilgjengelig etter hvert som prosjektet utvikles.

 

Har du spørsmål? - Kontakt oss