Dla pracowników ochrony zdrowia

Informacje dla pracowników opieki zdrowotnej zainteresowanych przyłączeniem się do działań BE-SAFE.

Ponadto wyniki BE-SAFE będą istotne dla szerokiego grona odbiorców, w tym pacjentów, nieformalnych opiekunów, naukowców, liderów systemów opieki zdrowotnej i decydentów.

 

Więcej informacji zostanie udostępnionych w miarę postępów projektu.

 

Masz jakieś pytania? - Skontaktuj się z nami