For helsepersonell

Informasjon for helsepersonell som er interessert I BE-SAFE-prosjektet.

Resultatene fra BE-SAFE vil dessuten være relevante for mange, slik som pasienter og pårørende, akademikere, ledere og beslutningstakere i helsetjenesten.

 

Mer informasjon vil bli tilgjengelig etter hvert som prosjektet utvikles.

 

Har du spørsmål? - Kontakt oss