BE-SAFE-nyhetsbrev (på engelsk)

BE-SAFE-nyhetsbrevet vil gi leserne en halvårlig oppdatering om BE-SAFE-prosjektet. Hvert nummer vil fokusere på prosjekttemaer knyttet til reduksjon av skadelige medisiner hos eldre med søvnproblemer, men også pasientsikkerhet, pasientinvolvering i forskning mv.

Nyhetsbrevet vil gi nyheter om prosjektets resultater, viktige milepæler, oppfordringer til handling, etc.

Gjennom nyhetsbrevet ønsker vi å informere, øke bevisstheten og oppmuntre til samfunnsengasjement omkring utfordringer knyttet til avmedisinering av benzodiazepiner hos eldre mennesker med søvnproblemer. Samtidig ønsker vi å bidra til å øke pasientsikkerheten i Europa.

 

Please calculate 8 plus 4.