BE-SAFE-nyhetsbrev (på engelsk)

BE-SAFE-nyhetsbrevet vil gi leserne en halvårlig oppdatering om BE-SAFE-prosjektet. Hvert nummer vil fokusere på prosjekttemaer knyttet til reduksjon av skadelige medisiner hos eldre med søvnproblemer, men også pasientsikkerhet, pasientinvolvering i forskning mv.

Nyhetsbrevet vil gi nyheter om prosjektets resultater, viktige milepæler, oppfordringer til handling, etc.

Gjennom nyhetsbrevet ønsker vi å informere, øke bevisstheten og oppmuntre til samfunnsengasjement omkring utfordringer knyttet til avmedisinering av benzodiazepiner hos eldre mennesker med søvnproblemer. Samtidig ønsker vi å bidra til å øke pasientsikkerheten i Europa.

 

Please add 5 and 2.

 

TIDLIGERE NYHETSBREV (på engelsk)

Gikk du glipp av et nummer av nyhetsbrevet vårt? Ingen bekymringer! Her nedenfor finner du lenker til alle våre tidligere utgaver, slik at du kan lese dem når og hvor du vil: