Konsortiet

Medlemmer av konsortiet

Det tverrfaglige BE-SAFE-konsortiet omfatter land med ulike helsesystemer, kliniske forløp og nivåer av materiell velstand fra ulike deler av Europa (Belgia, Hellas, Norge, Polen, Spania, Sveits) og utenfor Europa (Canada), og omfatter internasjonale eksperter innen utvikling og validering av retningslinjer, casestudier, geriatri, implementering, farmakoterapi, psykologi, søvn, nevrologi samt formidling og kommunikasjon.

BE-SAFE samarbeider med pasientorganisasjoner (brukerpanel), deprescribing.org, Gjør kloke valg-aksjonen, Choosing Wisely (med avdelinger i 16 europeiske land), OECD og Cochrane Sustainable Healthcare. Hensikten er å etablere nettverk og felles aktiviteter som kan støtte implementering, kommunikasjon og formidling av anbefalingene i et språk som er tilgjengelig for alle viktige målgrupper.

 

Partnerne i BE-SAFE:

Anne Spinewine

Université catholique de Louvain - UCLouvain

Professor Anne Spinewine koordinerer og leder prosjektet.
Louvain Drug Research Institute LDRI. Klinisk farmasi.
Brussel, Belgia.

 

Hjemmesidet

Institute of Psychiatry and Neurology - IPIN

Prof. Dr. Adam Wichniak

Institute of Psychiatry and Neurology (IPiN)
Warszawa, Polen

 

Hjemmeside

Adam Wichniak
Ramón Miralles

Fundació Salut i Envelliment - FSiE

Dr. Ramón Miralles

Direktør, Fundació Salut i Envelliment
Geriatritjenesten til Germans Trias i Pujol universitetssykehus
Universitat Autònoma de Barcelona

 

Hjemmeside

Oslo universitetssykehus - OUS

Prof. Dr. Torgeir Bruun Wyller

Oslo universitetssykehus - OUS
Geriatrisk avdeling
Oslo, Norge

 

Hjemmeside

Bruun Wyller
Thomas Agoritsas

MAGIC Evidence Ecosystem Foundation - MAGIC

Prof. Dr. Thomas Agoritsas

MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, Oslo, Norge

Universitetet i Genève, Sveits

 

Hjemmeside

University of Athens - NKUA

Prof. Dr. Dimitris Dikeos
National and Kapodistrian University of Athens - NKUA
Psykiatri
Aten, Hellas

 

Hjemmeside

Dimitris Dikeos
Nicolas Rodondi

University of Bern - UBERN

Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi

Direktør, Institute of Primary Health Care (BIHAM)
University of Bern, Sveits

 

Hjemmeside

tp21 GmbH - TP21

Dr. Petra Zalud

tp21 GmbH
Berlin, Tyskland

 

Hjemmeside

Petra Zalud

Canadiske partnere

I tillegg har BE-SAFE to kanadiske nettverkspartnere om bord som gir støtte og ekspertise innen flere emner:

 

 

Jeremy Grimshaw

The Ottawa Hospital Research Institute - OHRI

Jeremy Grimshaw, MBCHB, PHD

Seniorforsker, Klinisk Epidemiologi Program Ottawa Hospital Research Institute

Professor, Institutt for Medisin Universitetet i Ottawa

Ottawa, Canada

 

Hjemmeside

 

University of Toronto - UTOR

Prof. Dr. Wendy Levinson

Professor i Medisin og Tidligere Leder av Instituttet for Medisin ved Universitetet i Toronto

Leder av Choosing Wisely Canada

Toronto, Canada

 

Hjemmeside

Wendy Levinson