Konsortiet

Medlemmer av konsortiet

Det tverrfaglige BE-SAFE-konsortiet omfatter land med ulike helsesystemer, kliniske forløp og nivåer av materiell velstand fra ulike deler av Europa (Belgia, Hellas, Norge, Polen, Spania, Sveits) og utenfor Europa (Canada), og omfatter internasjonale eksperter innen utvikling og validering av retningslinjer, casestudier, geriatri, implementering, farmakoterapi, psykologi, søvn, nevrologi samt formidling og kommunikasjon.

BE-SAFE samarbeider med pasientorganisasjoner (brukerpanel), deprescribing.org, Gjør kloke valg-aksjonen, Choosing Wisely (med avdelinger i 16 europeiske land), OECD og Cochrane Sustainable Healthcare. Hensikten er å etablere nettverk og felles aktiviteter som kan støtte implementering, kommunikasjon og formidling av anbefalingene i et språk som er tilgjengelig for alle viktige målgrupper.

 

Partnerne i BE-SAFE:

Anne Spinewine

Université catholique de Louvain - UCLouvain

Professor Anne Spinewine koordinerer og leder prosjektet.
Louvain Drug Research Institute LDRI. Klinisk farmasi.
Brussel, Belgia.

 

Hjemmesidet

Institute of Psychiatry and Neurology - IPIN

Prof. Dr. Adam Wichniak

Institute of Psychiatry and Neurology (IPiN)
Warszawa, Polen

 

Hjemmeside

Adam Wichniak
Antoni Salva

Fundació Salut i Envelliment - FSiE

Dr. Antoni Salva

Direktør, Fundació Salut i Envelliment
Universitat Autònoma de Barcelona

 

Hjemmeside

Oslo universitetssykehus - OUS

Prof. Dr. Torgeir Bruun Wyller

Oslo universitetssykehus - OUS
Geriatrisk avdeling
Oslo, Norge

 

Hjemmeside

Bruun Wyller
Thomas Agoritsas

MAGIC Evidence Ecosystem Foundation - MAGIC

Prof. Dr. Thomas Agoritsas

MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, Oslo, Norge

Universitetet i Genève, Sveits

 

Hjemmeside

University of Athens - NKUA

Prof. Dr. Dimitris Dikeos
National and Kapodistrian University of Athens - NKUA
Psykiatri
Aten, Hellas

 

Hjemmeside

Dimitris Dikeos
Nicolas Rodondi

University of Bern - UBERN

Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi

Direktør, Institute of Primary Health Care (BIHAM)
University of Bern, Sveits

 

Hjemmeside

tp21 GmbH - TP21

Dr. Petra Zalud

tp21 GmbH
Berlin, Tyskland

 

Hjemmeside

Petra Zalud