Cele BE-SAFE

Dlaczego BE-SAFE?

Ogólnym celem BE-SAFE jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez uzupełnienie braków w wiedzy i w praktyce związanych z ograniczeniem stosowania benzodiazepin i leków uspokajających (BSH) przyjmowanych z powodu problemów ze snem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty praktyczne, aby zwiększyć szansę wpływu na dużą skalę na poziomie europejskim. BSH wywołują znaczące skutki uboczne i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, zwłaszcza osób starszych. Są one związane ze zwiększonym ryzykiem upadków, złamań, hospitalizacji, zaburzeń funkcjonowania, majaczenia, demencji i śmiertelności.

 

Przepisywanie BSH wiąże się ze znacznymi kosztami dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństw. Koszty szpitalne związane z urazami spowodowanymi upadkami przypisywanymi BSH, ekstrapolowane na całą UE, sięgają 1,8 mld euro rocznie. Stosowanie BSH jest jedną z trzech praktyk nadużywania leków mierzonych przez OECD.

 

Cele BE-SAFE

Ogólnym celem BE-SAFE jest opracowanie, ocena, wdrożenie i rozpowszechnienie zharmonizowanego i znormalizowanego podejścia skoncentrowanego na pacjencie, uwzględniającego różnorodność europejską, w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów poprzez ograniczenie stosowania benzodiazepin i leków nasennych (BSH) w przypadku problemów ze snem. Jest to jedna z najczęściej szkodliwie przepisywanych klas leków i jedna z trzech praktyk nadużywania mierzonych przez OECD. Trudności związane z ograniczeniem BSH i ich przewlekłe przyjmowanie wiążą się ze znacznymi niekorzystnymi skutkami i kosztami, zwłaszcza u osób starszych.

Rozwiązanie problemu nadużywania BSH u osób starszych jest zatem pilnym priorytetem w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Europie. Poprzednie próby nie doprowadziły jednak do ograniczenia stosowania BSH na dużą skalę.

Celem BE-SAFE jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez wyeliminowanie luk w wiedzy i praktyce związanych ze zmniejszeniem liczby BSH stosowanych w przypadku trudności ze snem w Europie.

Koncepcja BE-SAFE

Projekt BE-SAFE obejmuje siedem powiązanych ze sobą pakietów roboczych, które umożliwiają płynną koordynację i postęp projektu.

W ramach projektu BE-SAFE najpierw identyfikowane są bariery i czynniki sprzyjające ograniczeniu BSH na poziomie pacjenta, nieformalnego opiekuna, pracownika ochrony zdrowia, systemu opieki zdrowotnej i kontekstu oraz opisane ścieżki kliniczne w sześciu krajach europejskich (WP1).

Następnie BE-SAFE skupia się na opracowaniu interwencji obejmującej godne zaufania wytyczne kliniczne, zalecenia wdrożeniowe oraz materiały i procedury skoncentrowane na pacjencie, uwzględniające zidentyfikowane bariery i czynniki sprzyjające (WP2-3).

Skuteczność interwencji pod względem zaprzestania stosowania BSH, wyników klinicznych i ocen pacjentów (PROM) zostanie oceniona w randomizowanym badaniu klinicznym (RCT) z zastosowaniem klasteryzacji, w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w sześciu uczestniczących krajach (WP4).

BE-SAFE będzie modelować długoterminowy wpływ interwencji na bezpieczeństwo pacjentów na poziomie populacji. Studia przypadków ocenią PREM i pomogą zrozumieć aspekty kontekstowe (WP5) w celu optymalizacji interwencji i dostosowania ścieżek klinicznych.

Wreszcie, BE-SAFE opracuje zestaw narzędzi do szerokiego wdrażania i rozpowszechniania programu.