Wyniki dostępne publicznie

 

Lista ta zawiera szczegółowe informacje na temat publicznie dostępnych dokumentów przewidzianych dla projektu i zawiera link do nich, gdy ich upowszechnianie stanie się otwarte dla publiczności.


D6.1.-
Publiczna strona internetowa: Uruchomiono publiczną stronę internetową w celu scentralizowania dostępu do produktów BE-SAFE.

D2.1.- Wytyczne dotyczące redukcji BSH: Wiarygodne wytyczne dotyczące redukcji BSH opublikowane na stronie internetowej MAGICapp i portalu BE-SAFE.

D1.1.- Ścieżki kliniczne i system opieki zdrowotnej: Obecne kluczowe ścieżki kliniczne (lub trajektorie opieki) w odniesieniu do redukcji stosowania BSH zidentyfikowane i opisane w sześciu uczestniczących krajach europejskich.

D1.2.- Bariery i czynniki sprzyjające ograniczeniu stosowania BSH: Raport z badania przedstawiający bariery i czynniki sprzyjające zaprzestaniu stosowania BSH wśród pacjentów, nieformalnych opiekunów i pracowników ochrony zdrowia w sześciu krajach europejskich.

D3.1.- Protokół terapeutyczny dotyczący odstawienia BSH.

D3.2.- Materiały edukacyjne dla lekarzy i pacjentów: Pełny zestaw materiałów edukacyjnych dla lekarzy i pacjentów, które będą wykorzystywane w badaniu, w języku lokalnym każdego kraju uczestniczącego w badaniu.

D6.4.- Materiały informacyjne dla ogółu społeczeństwa. Kompleksowy zestaw materiałów informacyjnych związanych z nadużywaniem BSH.

D6.5.- Podcasty BE-SAFE online: Zbiór podcastów poruszających kluczowe tematy związane z BSH skierowany do pracowników ochrony zdrowia i ogółu społeczeństwa.

D5.1.- Wyniki opisów przypadków i zaktualizowane modele logiczne dla poszczególnych krajów: Opis wyników mieszanej ewaluacji procesu przeprowadzonej w sześciu krajach oraz prezentacja zaktualizowanych modeli logicznych dla każdego kraju.

D5.2.- Międzykrajowy model logiczny: Międzykrajowy model logiczny programu BE-SAFE z danymi na temat różnic i podobieństw między krajami.

D1.3.- PREM w celu ograniczenia szkodliwego przyjmowania leków: Opis metody opracowania, ukazanych wyników i ostatecznej wersji kwestionariusza PREM w sześciu językach.

D2.3.- Zaktualizowane godne zaufania wytyczne z zaleceniami dotyczącymi praktyki klinicznej i strategii wdrażania.

D3.3.- Ostateczna wersja materiałów i procedur dla pacjentów i lekarzy.

D5.3.- Dostosowane ścieżki kliniczne: Opis ścieżek klinicznych (lub trajektorii opieki) w odniesieniu do redukcji BSH w sześciu uczestniczących krajach europejskich, dostosowane w oparciu o wyniki analiz opisów przypadków.

D6.6.- Plan wprowadzenia wiedzy: Publiczny plan przełożenia wiedzy i plan strategiczny na rzecz zrównoważonego wdrożenia.