Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών (ΣΕΑ)

 

Τι είναι

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών (ΣΕΑ) είναι μια ομάδα ειδικών και ασθενών, που δεσμεύεται να παρέχει συμβουλές στους εμπλεκόμενους επιστήμονες και να υποστηρίζει την ασθενοκεντρική προσέγγιση, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς εκπροσωπούνται από την αρχή του προγράμματος.

 

Ποια είναι τα μέλη της ΣΕΑ του BE-SAFE και ποιος είναι ο ρόλος τους;

Η ΣΕΑ που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος BE-SAFE, έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αληθινή και ισότιμη εκπροσώπηση των ασθενών και των φροντιστών μέσα στο πρόγραμμα BE-SAFE, προκειμένου να συλλέξει τις απόψεις, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ηλικιωμένων ατόμων με αϋπνία που χρησιμοποιούν βενζοδιαζεπίνες και  ηρεμιστικά υπνωτικά, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη φροντίδα τους.

Η ΣΕΑ αποτελεί γέφυρα μεταξύ ασθενών, φροντιστών, ηλικιωμένων, καταναλωτών και οργανώσεων ασθενών, του BE-SAFE,  της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής και του γενικού κοινού.

Η ΣΕΑ καθιερώνει τους δικούς του Κανόνες Διαδικασίας και Όρους Αναφοράς.

 

Μέλη:

Τα μέλη των 6 τοπικών ΣΕΑ επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας διαφορετική στρατηγική ανά χώρα. Από κάθε τοπικό ΣΕΑ εξελέγη ένας εκπρόσωπος για την Διεθνή ΣΕΑ. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η αληθινή και ισότιμη εκπροσώπηση των ασθενών και των φροντιστών μέσα στο πρόγραμμα BE-SAFE, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ηλικιωμένων ατόμων με αϋπνία που χρησιμοποιούν βενζοδιαζεπίνες και ηρεμιστικά υπνωτικά, και να βελτιώσει την ασφάλειά τους και τη φροντίδα τους.

Η ΣΕΑ αποτελεί γέφυρα μεταξύ ασθενών, φροντιστών, ηλικιωμένων, καταναλωτών και οργανώσεων ασθενών, του BE-SAFE, της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής και του γενικού κοινού. Έχουν επίσης προσκληθεί μέλη από άλλες οργανώσεις  [όπως  Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS, (https://www.luss.be/), Norwegian Federation of Organisations of Disabled People (FFO), Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC (https://www.fatec.cat/)] ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εκπροσώπηση των ηλικιωμένων και των ασθενών.

 

PAC structure

 

Έχει αναπτυχθεί ένας χάρτης για να περιγράψει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακεί το ΣΕΑ τα επόμενα 5 χρόνια:

[Λήψη του χάρτη της ΣΕΑ του BE-SAFE - Μόνο στα αγγλικά]