Brukerpanel (Patient Partnership Advisory Council - PAC)

 

Hva er PAC?

PAC består av en gruppe eksperter og pasienter som vil gi råd til de involverte forskerne og sikre en pasientsentrert tilnærming ved at pasienter er representert fra starten av prosjektet.

 

Hvem er medlemmer i PAC for BE-SAFE og hva er deres rolle?

Patient Partnership Advisory Council (PAC) for BE-SAFE-prosjektet har som mål å sikre god representasjon av pasientenes og de pårørendes stemmer i BE-SAFE-prosjektet. PAC vil dermed sørge for at synspunktene, preferansene, behovene og forventningene til eldre mennesker som bruker sovemedisin kommer frem, slik at deres pasientsikkerhet og behandlingskvalitet kan bli forbedret.

PAC er en bro mellom pasienter, omsorgspersoner, seniorer, forbrukere, pasientorganisasjoner, BE-SAFE-konsortiet, den vitenskapelige rådgivningsgruppen og allmennheten.

PAC etablerer sine egne regler og prosedyrer.

Medlemmer:

Medlemmer av hvert av de seks lokale brukerpanelene ble rekruttert gjennom ulike strategier i hvert land. Fra hvert lokale brukerpanel ble det valgt en representant til det internasjonale panelet. Det har som mål å sikre en at stemmene til pasienter og pårørende i BE-SAFE-prosjektet blir hørt. Brukerpanelet skal samle synspunktene, preferansene, behovene og forventningene til eldre mennesker som bruker sovemedisin, og dermed forbedre kvaliteten og sikkerhet til den behandlingen de får.

PAC er en bro mellom pasienter, omsorgspersoner, seniorer, forbrukere, pasientorganisasjoner, BE-SAFE-konsortiet, den vitenskapelige rådgivningsgruppen og allmennheten. Medlemmer fra paraplyorganisasjoner som Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)  (https://www.luss.be), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) (https://www.fatec.cat/)  er også invitert til å bli med i brukerpanelet for å sikre en god representasjon av seniorer og pasienter.

 

PACs struktur

 

Det er utviklet et veikart for å beskrive de planlagte aktivitetene som brukerpanelet vil være involvert i de neste 5 årene:
[Last ned BE-SAFE-veikartet – kun på engelsk]