Komitet Doradczy ds. Partnerstwa Pacjentów

 

Co to jest PAC?

Komitet Doradczy ds. Partnerstwa Pacjentów (PAC) to grupa ekspertów i pacjentów zaangażowanych w udzielanie porad zaangażowanym naukowcom i zapewnienie podejścia skoncentrowanego na pacjencie, oznaczającego, że pacjenci są reprezentowani od początku projektu.

 

Kim są członkowie BE-SAFE PAC i jakie są ich role?

Komitet Doradczy ds. Partnerstwa Pacjentów (PAC) utworzony w ramach projektu BE-SAFE ma na celu zapewnienie prawdziwej i sprawiedliwej reprezentacji głosu pacjentów i opiekunów w ramach projektu BE-SAFE w celu zebrania ich opinii, preferencji, potrzeb i oczekiwań osób starszych cierpiących na bezsenność, które stosują leki nasenne oraz poprawy ich bezpieczeństwa i opieki.

PAC jest pomostem między pacjentami, opiekunami, seniorami, konsumentami i organizacjami pacjentów, Konsorcjum BE-SAFE, Radą Doradczą i ogółem społeczeństwa.

PAC ustanawia własny regulamin i zakres zadań.

 

Członkowstwo:

Członkowie każdego z 6 lokalnych PAC byli rekrutowani przy użyciu różnych strategii w zależności od kraju. Z każdego lokalnego PAC wybrano jednego przedstawiciela do międzynarodowego PAC. Jego celem jest zapewnienie prawdziwej i sprawiedliwej reprezentacji głosu pacjentów i opiekunów w ramach projektu BE-SAFE w celu zebrania ich poglądów, preferencji, potrzeb i oczekiwań osób starszych cierpiących na bezsenność, które stosują leki nasenne oraz poprawy ich bezpieczeństwa i opieki.

PAC jest pomostem między pacjentami, opiekunami, seniorami, konsumentami i organizacjami pacjentów, Konsorcjum BE-SAFE, Radą Doradczą i ogółem społeczeństwa. Członkowie organizacji parasolowych (np. Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS, (https://www.luss.be/ ), Norweska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych (FFO), Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC (https://www.fatec.cat/)) zostali również zaproszeni do przyłączenia się do Komitetu Doradczego ds. Partnerstwa Pacjentów w celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji seniorów i pacjentów.

 

PAC structure

 

Opracowano mapę opisującą planowane działania, w które PAC będzie zaangażowany w ciągu najbliższych 5 lat:


[Pobierz mapę działań PAC BE-SAFE - tylko w języku angielskim].