Το πρόγραμμα

 

Οι βενζοδιαζεπίνες και τα ηρεμιστικά υπνωτικά προκαλούν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Έτσι, η αντιμετώπιση της κατάχρησης των φαρμάκων αυτών στους μεγαλύτερους ενήλικες αποτελεί προτεραιότητα, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, προηγούμενες προσπάθειες δεν έχουν επιτύχει τη  μείωση της χρήσης τους σε μεγάλη κλίμακα.

Ο στόχος του BE-SAFE είναι να βελτιώσει την ασφάλεια των ασθενών, καλύπτοντας τα κενά στη γνώση και στη πρακτική της μείωσης της χρήσης των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών και τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών ύπνου στην Ευρώπη. Το BE-SAFE προτείνει μια διεπιστημονική και διακλαδική προσέγγιση με ειδικούς για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη διάδοση των οδηγιών, την εκτέλεση κλινικών μελετών, τη συνεργασία με τους κλάδους της γηριατρικής και της ιατρικής του ύπνου. Έχει δοθεί έμφαση στη συμμετοχή των ασθενών στο πρόγραμμα με τη δημιουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασθενών, που απαρτίζεται από ασθενείς, φροντιστές και οργανισμούς ασθενών, και συμβουλεύει για όλες τις πτυχές του προγράμματος.

Το BE-SAFE είναι δομημένο σε επτά συνδεδεμένα Πακέτα Εργασιών (ΠΕ):

 

ΠΕ1 – Οπτική των ασθενών, των φροντιστών και του συστήματος υγείας
Περιγραφή του συστήματος υγείας και του τρόπου εφαρμογής της τρέχουσας κλινικής αντιμετώπισης.
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Anne Spinewine (UCLouvain, Βέλγιο).

ΠΕ2 - Κλινικές οδηγίες & συστάσεις εφαρμογής για τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών.
Χρήση της διαδικασίας 'MAGIC' για την ανάπτυξη αξιόπιστων οδηγιών.
Υπεύθυνος: Thomas Agoritsas (Εταιρία MAGIC, magicevidence.org).

ΠΕ3 – Υλικό & διαδικασίες με επίκεντρο τον ασθενή για τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών.
Πραγματοποίηση συστηματικής ανασκόπησης των παρεμβάσεων για τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών και ανάπτυξη εξατομικευμένου υλικού και διαδικασιών.
Υπεύθυνος: Καθηγητής Adam Wichniak (IPIN, Πολωνία).

ΠΕ4 – Πολυκεντρική Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη για τη μείωση των βενζοδιαζεπινών και ηρεμιστικών υπνωτικών.
Διενέργεια Τυχαιοποιημένων Κλινικών Μελετών σε νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό περιβάλλον σε έξι ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.
Υπεύθυνος : Nicolas Rodondi (UBERN, Ελβετία).

ΠΕ5: Μελέτες περιπτώσεων και τρόπος κλινικής εφαρμογής.
Πραγματοποίηση συνεντεύξεων για να αξιολογηθούν οι εμπειρίες των ασθενών και των φροντιστών σχετικά με την παρέμβαση και για να αναπτυχθούν εξειδικευμένα όσον αφορά τη κάθε χώρα, αλλά και γενικεύσιμα, μοντέλα εφαρμογής της παρέμβασης BE-SAFE.
Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Δρ. Anne Spinewine (UCLouvain, Βέλγιο).

ΠΕ6 – Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών (ΣΕΑ), Εφαρμογή και Διάδοση.
Ανάπτυξη της ΣΕΑ, δημιουργία εργαλείων που περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα του BE-SAFE και συνεργασία με τα “Choosing Wisely”, “Cochrane Sustainable Healthcare”, “OECD” και “deprescribing.org”, για τη δυνατότητα ευρείας εφαρμογής και διάδοσης του προγράμματος.
Υπεύθυνη: Ramón Miralles (FSIE, Ισπανία).

ΠΕ7 - Συντονισμός και Διαχείριση.
Εξασφάλιση επιστημονικού συντονισμού και διοικητικής διαχείρισης για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
Υπεύθυνοι: Συντονισμός: Καθηγήτρια Anne Spinewine (UCLouvain, Βέλγιο), Διαχείριση Έργου: Petra Zalud (Εταιρία TP21, Γερμανία).