BE-SAFE Projekt

 

Stosowanie benzodiazepin i leków uspokajających (BSH) wiąże się ze znacznymi negatywnymi skutkami i kosztami, zwłaszcza u osób starszych. Rozwiązanie problemu nadużywania BSH u osób starszych jest zatem pilnym priorytetem w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Europie. Poprzednie próby nie doprowadziły jednak do ograniczenia stosowania tych leków na dużą skalę.

Celem BE-SAFE jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zajęcie się lukami w wiedzy i praktyce związanymi ze zmniejszeniem liczby BSH stosowanych w przypadku trudności ze snem w Europie. BE-SAFE proponuje interdyscyplinarne i międzysektorowe podejście z udziałem ekspertów w zakresie wytycznych, wdrażania, rozpowszechniania, studiów przypadków, geriatrii i medycyny snu. BE-SAFE kładzie nacisk na zaangażowanie pacjentów poprzez ustanowienie Komitetu Doradczego ds. Partnerstwa Pacjentów (PAC) z udziałem pacjentów, nieformalnych opiekunów i organizacji pacjentów, który będzie doradzać we wszystkich aspektach projektu.

BE-SAFE składa się z siedmiu powiązanych ze sobą pakietów roboczych (WP):

 

WP1 - Perspektywa pacjenta, opiekuna i systemu opieki zdrowotnej
Opisanie systemów opieki zdrowotnej i aktualnych ścieżek klinicznych
Liderka: UCLouvin - Prof. Dr. Anne Spinewine

WP2 - Wytyczne kliniczne i zalecenia wdrożeniowe w celu ograniczenia BSH
Wykorzystanie procesu "MAGIC" do opracowania wiarygodnych wytycznych
Lider: Magic Evidence - Dr. Thomas Agoritsas

WP3 - Materiały i procedury skoncentrowane na pacjencie w celu ograniczenia stosowania BSH
Przeprowadzenie systematycznego przeglądu interwencji mających na celu ograniczenie BSH i opracowanie materiałów i procedur dostosowanych do potrzeb pacjenta.
Lider: IPIN - Prof. dr Adam Wichniak

WP4 - Wielokrajowe randomizowane badanie kliniczne (RCT) z zastosowaniem klasteryzacji w celu zmniejszenia stosowania BSH
Przeprowadzenie badania RCT z zastosowaniem klasteryzacji w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w sześciu krajach europejskich w celu oceny interwencji.
Lider: UBERN - Prof. Dr. Nicolas Rodondi

WP5 - Opisy przypadków i ścieżki kliniczne
Przeprowadzenie opisów przypadków w celu oceny doświadczeń pacjentów i opiekunów związanych z interwencją oraz specyfiki kontekstu, aby opracować specyficzne dla danego kraju i możliwe do uogólnienia modele interwencji BE-SAFE, które służyć będą wsparciu adaptacji ścieżek klinicznych oraz ich rozpowszechnieniu.
Liderka: UCLouvin - Prof. dr Anne Spinewine

WP6 - PAC, wdrożenie i rozpowszechnianie
Stworzenie Komitetu Doradczego ds. Partnerstwa Pacjentów, opracowanie zestawu narzędzi obejmującego wszystkie produkty BE-SAFE oraz współpraca z organizacjami Choosing Wiseley, Cochrane Sustainable Healthcare, OECD i deprescribing.org w celu umożliwienia wdrożenia i rozpowszechnienia programu na szeroką skalę.
Lider: FSIE - Dr. Ramón Miralles

WP7 - Koordynacja i zarządzanie
Zapewnienie koordynacji naukowej i zarządzania administracyjnego w celu sprawnego i pomyślnego wdrożenia.
Liderka: Koordynacja: UCLouvin - prof. dr Anne Spinewine, Zarządzanie projektem: TP21 - Dr. Petra Zalud