Prosjektet

 

Benzodiazepiner og andre sovemedisiner (BSH) har betydelige bivirkninger og kostnader, spesielt hos eldre. For å forbedre pasientsikkerheten i Europa er det derfor et presserende behov for tiltak for å redusere overforbruket av slike medisiner. Tidligere forsøk har imidlertid ikke lykkes i å oppnå en nevneverdig reduksjon i bruken.

Målet med BE-SAFE er å forbedre pasientsikkerheten ved å skaffe ny kunnskap om reduksjon i bruken av BSH som sovemedisin i Europa. BE-SAFE omfatter en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming med eksperter på retningslinjearbeid, implementering, formidling, casestudier, geriatri og søvn. BE-SAFE vil legge vekt på pasientinvolvering ved å etablere et brukerpanel (Patient Partnership Advisory Council - PAC) med pasienter, pårørende og pasientorganisasjoner. Panelet vil gi råd om alle aspekter av prosjektet.

 

BE-SAFE er strukturert rundt sju arbeidspakker (Work Packages - WPs), som er nøye forbundet med hverandre:

Arbeidspakke 1 – Beskrivelse av pasientenes, pårørendes og helsevesenets perspektiver
Beskrivelse av helsesystemene og nåværende kliniske forløp
Leder: Université catholique de Louvain - UCLouvin - Professor Anne Spinewine

Arbeidspakke 2 - Kliniske retningslinjer og anbefalinger for å redusere bruken av BSH
Bruk av 'MAGIC'-prosessen for å utvikle troverdige retningslinjer
Leder: Magic Evidence - Dr. Thomas Agoritsas

Arbeidspakke 3 – Pasientsentrert materiell og prosedyrer for å redusere bruken av BSH
Utarbeide en systematisk oversikt over intervensjoner for å redusere bruken av BSH, og utvikle pasientsentrert materiell og prosedyrer som kan tilpasses til det enkelte land
Leder: Institutt for psykiatri og nevrologi (IPiN), Warszawa - Professor Adam Wichniak

Arbeidspakke 4 – Internasjonal klyngerandomisert, kontrollert studie (RCT) for reduksjon i bruk av BSH
Foreta en klynge-RCT i og utenfor sykehus i seks europeiske land for å teste intervensjonen
Leder: Universitetet i Bern (UBERN) - Professor Nicolas Rodondi

Arbeidspakke 5 – Casestudier og kliniske forløp
Foreta casestudier for å studere pasienters og pårørendes erfaringer med intervensjonen og konteksten der den er utført. Utvikle versjoner av BE-SAFE-intervensjonen tilpasset hvert enkelte land og understøtte tilpasning av kliniske forløp og spredning av arbeidsmetoden.
Lead: UCLouvin - Professor Anne Spinewine

Arbeidspakke 6 – Brukerpanel, implementering og spredning
Etablere et brukerpanel (Patient Partnership Advisory Council - PAC), utvikle en verktøykasse som omfatter alle elementene i BE-SAFE, og samarbeide med Gjør kloke valg-aksjonen (Choosing Wiseley), Cochrane Sustainable Healthcare, OECD og Deprescribing.org for å sikre at intervensjonen blir spredt og implementert bredt.
Leder: Fundació Salut i Envelliment (FSIE), Barcelona - Dr. Ramón Miralles

Arbeidspakke 7 – Koordinering og ledelse
Sikre vitenskapelig koordinering og administrative ledelse for sømløs og vellykket implementering.
Leder: Koordinering: UCLouvin - Professor Anne Spinewine. Prosjektledelse: TP21 - Dr. Petra Zalud